Artificiell intelligens och dess roll i utvecklingen av cobots

Att säga att dagens teknik utvecklas i rasande fart hade varit en underdrift. Den senaste tidens innovation inom artificiell intelligens är på väg att leda oss in i en helt ny era. För kollaborativa robotar, eller cobots, har framstegen inom AI spelat en stor roll. I den här artikeln kommer vi utforska den väsentliga roll som artificiell intelligens faktiskt spelar i utvecklingen av dagens cobots.

Förbättrad inlärningsförmåga

En av de viktigaste fördelarna med en AI är dess förmåga att lära sig nya saker och anpassa sig. Det är en essentiell del när det kommer till cobots, som i sitt arbete kommer att stöta på nya problem och situationer varje dag.

Genom att låta roboten använda sig av AI-tekniken får den helt plötsligt möjligheten att lära sig allt eftersom. Det gör att roboten kan anpassa sig betydligt bättre och enklare till saker och ting som händer på arbetsplatsen utan att kräva någon ytterligare programmering eller justering. Det kommer göra roboten bättre på att exempelvis undvika kollisioner, följa rörelser och interagera säkert med människor.

Oslagbart samarbete mellan människa och robot

Tack vare den artificiella intelligensen kommer dessa robotarmar ständigt förbättra sin samarbetsförmåga. Genom användningen av avancerad maskininlärning kan roboten snabbt lära sig nya arbetsuppgifter och anpassa sig efter nya miljöer. De kan också anpassa sin hastighet och styrka på golvet, vilket gör dem säkrare att samarbeta med för människor.

Den kan även lära sig att anpassa sig efter olika medarbetare, precis som en människa hade gjort. Det ger roboten möjligheten att arbeta på olika sätt med olika människor, beroende på hur de föredrar att arbeta och vad som blir effektivast.

Automatiserad kvalitetskontroll

Inom tillverkningsindustrin är kvalitetskontroll en väldigt viktig del av produktionsprocessen. Avancerad maskininlärning ger cobots chansen att automatisera kvalitetskontrollen med hjälp av avancerade bildigenkänningstekniker. Kombinera den tekniken med den artificiella intelligensen och roboten lär sig snabbt vad som är godkänt och vad som inte är tillräckligt bra kvalitetsmässigt.

Hur hade cobots fungerat utan AI?

Cobots utan artificiell intelligens hade varit en helt annan sak. Utan någon form av AI inbyggd i roboten hade den aldrig kunnat samarbeta så bra med människor och andra robotar som den gör. Den hade inte heller gått att flytta från arbete till arbete utan långa och krångliga omprogrammeringar.

Roboten hade inte heller kunnat lära sig av misstag och olyckor, vilket ökar risken för att det blir fel i produktionen. Roboten hade fått programmeras in till en viss uppgift och sedan utföra den, utan ändringar eller hinder. Det hade i princip blivit en industrirobot i miniatyrformat, vilket är något helt annat än vad dagens kollaborativa robotar är.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att utan artificiell intelligens hade det inte funnits några cobots. Tekniken är avgörande för att de kollaborativa robotarna ska kunna fungera, samarbeta och anpassa sig på ett effektivt sätt som gynnar verksamheten.

Tekniken går som sagt ständigt framåt, både inom AI och cobots. Det innebär att morgondagens robotar kommer att bli ännu bättre, vilket är väldigt spännande.