Strategier för internationalisering av din verksamhet

Världen har aldrig varit så sammankopplad som den är idag. Jorden är precis lika stor som den alltid varit, men ändå har den på något sätt blivit betydligt mindre. Trycket och behovet av att internationalisera sin verksamhet för att maximera dess potential har aldrig varit så påtagligt – det finns helt enkelt för mycket att tjäna på att bredda sin kundkrets. Om du har en verksamhet som lämpar sig för internationalisering är vår förhoppning att följande artikel kan hjälpa dig lite på traven. Här är några väl valda strategier att implementera i din internationaliseringsprocess.

NetSuite och ERP-system

Lyckligtvis har det med dagens teknologiska möjligheter aldrig varit enklare att internationalisera. Du har program som Oracles NetSuite som samlar hela affärsverksamheten i ett system. Stora delar av verksamheten kan kartläggas, till exempel lager- och kundhantering, fakturering, e-handel och styrning av produktion. Det finns många alternativ, men just NetSuite erbjuder skalbarhet som täcker upp till 160 olika länder, vilket underlättar internationaliseringsprocessen avsevärt. ERP-system gör det möjligt att hantera stora mängder data och systematiskt koordinera sin verksamhet för att maximera dess effektivitet.

Välj länder och planera

Oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver, så måste internationaliseringen ske ett land i taget. Varje land eller område har specifika utmaningar att handskas med och behov som måste tillgodoses. Första steget består alltså av att utvärdera marknaden för sina produkter i landet man planerar att expandera till. Speciellt viktigt att tänka på är till exempel: efterfråga av din produkt eller tjänst, lagar, regler, bestämmelser, skatt och konkurrens. Att internationalisera kan ibland innebära stora och oväntade förändringar som man måste vara beredd att manövrera.

 

Alla affärsmodeller lämpar sig inte heller i alla länder. Globala storföretag spenderar oerhörda summor pengar för att anpassa sin verksamhet till lokala förhållanden. Det är således viktigt att tänka på huruvida affärsmodellen man för närvarande har över huvud taget kommer att fungera i landet man ämnar expandera till. Om ditt företag är tillräckligt stort kan det vara en bra idé att integrera konkurrensen, antingen genom att erbjuda bättre villkor för anställda, eller genom uppköp. Genom att integrera lokal verksamhet och skapa sig ett regionalt kontaktnät får man tillgång till mycket data och kunskap – ovärderliga tillgångar när man befinner sig på okänd mark.

Utvärdera och finjustera

När man förstått de lokala affärsrelaterade omständigheterna som råder på de platser där man bedriver sin verksamhet, är det dags att börja tänka på den globala kunden och positionen man planerar att inta på den internationella marknaden (om man planerar att göra detta överhuvudtaget). Vid det här laget måste man utvärdera den globala konkurrensen, distributionen och hur relevant företagets produkt är globalt. Översätt företagets webbplatser till så många språk som möjligt (med marknadsanalys i åtanke), modifiera produkten för att tillgodose så många internationella behov som möjligt och anpassa samtlig marknadsföring.

 

Att finjustera produkten eller tjänsterna man säljer är ett måste för att få framgång internationellt. Oftast krävs det inte stora förändringar. Man kommer långt med att enbart anpassa saker som till exempel kundbemötandet, tillgängliga språk och marknadsföring.