Tips kring systematiskt säkerhetsarbete

Systematiskt säkerhetsarbete är något som kan vara avgörande för att organisationer ska kunna hantera störningar och avbrott på ett effektivt sätt och bibehålla sin verksamhet. När det gäller systematiskt säkerhetsarbete så är detta något du kan få hjälp med av Basalt. De har flera olika experter inom olika områden. De kan hjälpa dig och ditt företag eller organisation att upprätthålla eller öka förmågan att återställa verksamheten efter en störning eller ett avbrott. Detta stöd kan innefatta att integrera kontinuitetshantering i verksamhetens befintliga ledningssystem.

En viktig del av systematiskt säkerhetsarbete är riskhantering. Om du tar hjälp av Basalt, så ser de till att stödja dig i arbetet med att sortera och prioritera din verksamhet utifrån ett riskbaserat synsätt. Detta innefattar att identifiera risker och vägleda kring vilka skyddsnivåer som behövs för olika verksamhetsdelar och tekniska system.

Viktigt med informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Informationssäkerhet är en annan central aspekt av säkerhetsarbetet. Basalt kan hjälpa till att stödja dig när det handlar om att bibehålla eller öka säkerheten vid hantering av information, inklusive konfidentialitet, tillgänglighet och kvalitet. Detta kan inkludera säkerhetsanalyser, penetrationstester och implementering av ledningssystem för informationssäkerhet och IT-säkerhetslösningar.

Säkerhetsskydd är också en viktig del. Basalt kan hjälpa dig som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen att säkerställa syftet med säkerhetsskyddet. Detta kan innebära genomförande av säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprövningar och utbildningar för att säkerställa att personer som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet är pålitliga från säkerhetssynpunkt.

Viktigt med bakgrundskontroller

Bakgrundskontroll är även det en tjänst som Basalt erbjuder. Det är ett viktigt säkerhetsfilter i rekryteringsprocessen för att förhindra att du och ditt företag anställer personer som kan innebära risker för organisationen. Genom att genomföra en noggrann bakgrundskontroll kan du få beslutsfakta, verifiera kompetens och göra en riskanalys av potentiella kandidater för att säkerställa en säker och effektiv rekryteringsprocess.

Ta hjälp av Basalt

Basalt har inte bara systematiskt säkerhetsarbete som tjänst, utan de erbjuder även till med det mesta som har att göra med verksamhetsskydd och säkerhetsskydd. De har också kvalificerade konsulttjänster inom informationssäkerhet samt att de även kan leverera marknadens säkraste IT-plattform.